Sunday, 28 October 2012

Đã đến lúc cần truy tố băng đảng Việt Tân

 
 
Lời người viết: Suốt mười năm sưu tập tài liệu, liên lạc với những người đã nhẹ dạ theo Mặt Trận vào chiến khu giả, rồi chiến dịch Đông Tiến 1-2-3 và bị CSVN bắt tù đày (nhân chứng sống) Tham khảo tài liệu sách vở báo chí .. đã đủ bằng chứng để đưa Mặt Trận Hoàng Cơ Minh và băng đảng Việt Tân ra toà án về tội giết người có tổ chức. Kể cả kháng chiến quân nhiệt tình với đất nước đã bị bịp mà không biết đã đi theo khi khám phá thì bị toán hành quyết của Hoàng Cơ Minh giết trong chiến khu. Cùng đoàn viên của mặt trận Hoàng Cơ Minh cũng là nạn nhận của của cuộc thãm sát qua chiêu bài “ giải phóng” của tập đoàn bịp nơi hải ngoai.Hoàng Cơ Định
Dân tộc Việt Nam, gần 5000 năm văn hiến, rất nhiều vị nam nữ anh hùng, của tiền nhân xả thân giữ nước khỏi ách ngoại xâm của giặc bành trướng Tàu. Dù những cuộc chiến có lúc quyết liện nhiều mạng sanh linh đã hy sinh nhưng không thảm khốc giết người như ngóe, coi mạng sống con người như cỏ cây hoang dại đó là hai tên gian ác nhất trong lịch sử dân tộc là:
- Hồ Chí Minh cùng đồng bọn đảng Cộng Sản Việt Nam. HCM và tập đoàn gian ác cộng sản đã được quý sử gia, văn nhân, chính khách đã dày công nghiên cứu và đã đưa ra sự thật như ban ngày.
- Trong phạm vi bài này chỉ nhằm mục đích vạch trần tội ác chống nhân loại của Hoàng Cơ Minh đồng bọn và băng đảng Việt Tân. Chúng hiện đang sống trên đất nước pháp trị, tại sao chúng ta cứ để Việt Tân tung hoành coi pháp luật nơì quốc gia đang định cư như tờ giấy lộn.Chúng hoạt động không có giấy phép nghĩa là họạt động lậu. Sự hèn nhát của người Việt, của quý vị chủ bút, giám đốc đài phát thanh Việt ngữ đã chính thức tiếp tay với bọn tội phạm chống nhân loại tiếp tục tung hoành khống chế uy hiếp tinh tần của những người chân chính.
- Tội giết người của mặt trận Hoàng Cơ Minh, ông ta thành lập chiến khu giả ở U Bon Thái Lan, chiêu dụ những thanh niên nhiệt tình với quê hương dân tộc. Những thanh niên này có học vị, là những nhân tài đang có cuộc song yên lành nơi quốc gia tạm dung thì bị kích động lòng yêu nước, với con số bịp “10 ngàn tay súng ở chiến khu…” Bầu nhiệt huyết của tuổi tanh xuân dâng trào nên một số lao vào chiến khu của HCM để tham gia “Kháng Quản, Đông Tiến…”
1
Lý Thái Hùng
Với những thủ đoạn gian manh của tập đoàn kháng chiến bịp HCM khi những thanh niên này đến phi trường Bangkok thì toàn bộ giấy tờ tùy thân bị “chiến hữu chủ tịch” ra lệnh tịch thu. Những nạn nhân của tập đoàn kháng chiến bịp đã đẩy những người trẻ vào ba con đường chết của chiến dịch Đông Tiến I vào cuối mùa thu 1985.
-Thứ nhất không vũ khí đạn dược những thanh niên nhẹ dạ này phải đối đầu với 3 lực lượng truy sát: Lào Cộng, Khờ Me Đỏ, và Việt Cộng
-Thứ hai không lương thực chết đói dần mòn trên đường đi không đến “Đông Tiến”
-Thứ ba chết vì bệnh tật, thương tích không thuốc men…hành quyết trong “ chiến khu”do lệnh của Hòang Cơ Minh
Người đứng đầu cuộc kháng chiến bịp là ông Hoàng Cơ Minh đã chết, những người lãnh đạo cao cấp của tổ chức Mặt Trận kháng chiến và hiện thân là Việt Tân có tên sau đây phải chịu hoàn toàn trách nhiệm về những người chết trong chiến dịch do các ông đề xướng: Hoàng Cơ Định, Bs Trần Xuân Ninh, Đổ Hoàng Điềm, Nguyễn Kim Hườn,Hoàng Cơ Long, Lý Thái Hùng (Bùi Bằng Đoàn) và vợ Trần Thị Diệu Chân, Đổ Đăng Liêu, Nguyễn Ngọc Đức, Bs Trần Đức Tường, Hoàng Tứ Duy… cùng tất cả băng nhóm Việt Tân trên khắp thế giới hảy giải thích cho thân nhân của những người đã chết bị tù đày bởi vì lãnh đạo MT lợi dụng lòng căm thù CSVN, lãnh đạo MT HCM gôm hết hơn 50 thanh niên yêu nước cuồng nhiệt rồi giao nộp họ cho bộ đội cộng sản tàn tàn sát, bắt sống tra tấn hành hạ dã mang tù đày hàng chục năm trời cán bộ Việt Tân ở đâu có đếm xỉa gì đến số phận của những đoàn viên của tổ chức bịp này .Chiến dịch Đông Tiến đợt 1 hoàn toàn thất bại.( Chú thich: người viết có danh sách họ tên của 50“ kháng chiến quân” bị chết vì lọt ổ phục kích bộ đội CSVN cũng như bắt tù đày nhiều năm, vì lý do an toàn nên không nêu lên)

1
Đỗ Hoàng Điềm
Sự tàn ác của đám lãnh đạo Mặt Trận/Việt Tân chiêu dụ kháng chiến quân vào chiến khu giã rồi bỏ đói để điều khiền cũng giống như CSVN dùng tem phiếu để hành hạ người dân.
Theo lời khai của ông Phạm Văn Liểu trước toà về xử vụ “ Mặt Trận Kiện Báo Chí” tháng 12 năm 1994. Ông khai :
“…Tháng 3 năm 1982 ông Phạm Văn Liễu đi Thái Lan lần đầu thăm trại kháng chiến , mướn của xứ này. Ông bảo Hoàng Cơ Định không có gởi tiền cho trại. Có một chàng trẻ khóc nhiều lần với ông Liễu , xin ông giúp cho được trở về Nhật, vì ông Hoàng Cơ Minh giữ luôn giấy tờ thông hành không cho về bảo là chỉ có đường đi Thái Lan không có đường trở lại. (trích nguồn Mặt Trận Kiện Báo chí của tác giả Trần Củng Sơn nhà xuất bản Đông Ba San Jose Ca 1995 trang 17)
Trong lịch sử VN có hai tổ chức tàn ác nhất với nhân dân, đồng loại cùng chính chiến hữu của tổ chức họ là đó tên tay sai CSQT Hồ Chí Minh cùng đồng bọn đảng cộng sản VN.Thứ hai là tên lãnh đạo kháng chiến bịp Hoàng Cơ Minh, cùng giòng họ Hoàng Cơ cùng đồng bọn lãnh đạo Việt Tân. Ông Phạm Văn Liểu khai tiếp “…Năm 1983 Mặt Trận tổ chức Đại Hội Chính Nghĩa ở thủ đo Hoa Thịnh Đốn, đón tiếp chủ tịch Hoàng Cơ Minh từ chiến khu Thái Lan trở về. Trong dịp này ông (HCM) tuyên bố kết hợp được 36 nhóm kháng chiến gồm 10,000 quân . Ông Liễu tâm sự với toà là điều tuyên bố đó làm ông xấu hổ… Hai ông tranh luận nhau , ông Minh bảo nói vậy để đồng bào cho thêm tiền. Lúc này tiền bạc Mặt Trận có rất nhiều và ông Liễu đã nhiều hỏi ông Hoàng Cơ Định tức Phan Vụ Quang hỏi về sổ sách tài chánh thì không được trả lời đầy đủ…” ( trích từ tài liệu đã dẫn/ tlđd)


Trần Trung Dũng
Trong thời gian chiến tranh, người ta nghe nhiều về những tướng “sạch” của QLVNCH thì trong đó có “ tướng sạch Hoàng Cơ Minh tư lệnh Vùng Hai Duyên Hải” Huyền thoại tướng sạch HCM sự chính xác được mấy phàm trăm ??? Nhưng qua diễn tiến tổ chức kháng chiến bịp này thì người ta mới nhìn tận mắt con kỳ nhông đổi nhiều màu đang phơi dưới anh nắng mặt trời khác với còn kỳ nhông ẩn mình trong hang tối. Ông Liễu khai tiêp:
“Ông Liễu bảo số tiền thu được của đồng bào đã không gởi cho kháng chiến quân mà dùng để mở hệ thống phở Hoà, nhập cảng thực phẩm khô từ Thái Lan và mở nhiều cơ sở thương mại khác …” ( tlđd)
Trong thời gian ban đầu từ 1980 đến 1984 là thời gian hoàng kim nhất của giòng họ Hoàng Cơ, tiền thu vào như sóng dâng cuồn cuộn, lên đến trên 20 triệu Mỹ kim thời bấy giờ, không phải chuyện nhỏ dể tìm đâu ra mau với số tiều nhiều đến thế. Bắt nguồn từ lòng tham không đáy nhằm mục đích duy trì trò lừa bịp càng lâu càng hốt tiền càng nhiều càng tốt , nên ông ta đã tàn ác với chiến hữu của ông và ông Hoàng Cơ Minh cho ông Liễu xem một tấm hình xử tử một kháng chiến quân tên Hùng hai tay trói ra đằng sau lưng.giết chính chiên hữu của ông ta khi họ đã nhìn thây bộ mặt bịp lường gạt lòng tin của họ là phải “giết người bịt khẩu”
Ông Liễu khai tiếp :
“.. trong phiên họp quan trọng yêu cầu mấy anh em Hoàng Cơ Minh trình bày rỏ ràng vấn đề tài chánh nhưng không được, ông Liễu từ chức vào tháng 8,1984 . Ông nói ông Hoang Cơ Minh mời ông qua Thái Lan để giải quyết nội bộ. Nhưng ông Liễu không đi. Nghĩ tới chuyện này( xử tử kháng chiến quân tên Hùng hai tay trói sau lưng) ông e ngại ; nếu ông đi chuyến đó thì có có thể hôm nay không còn ngồi đây để khai trước toà…” (tllđd) Còn tiếp…
Trước những thất bại liên tiếp trong kế hoạch đưa “ cán bộ ” xâm nhập nội địa từ U Bon Thái Lan gồm 8 “cán bộ” vừa dặt chân tới ranh giới Miên là bị lực lượng bộ đội CSVN hốt sạch không còn sót một ai. Vì lý do gì cán bộ cao cấp của MT HCM lại đưa tiếp đợt hai cũng bị đối phương hốt sạch không còn một mống. Đây là kế hoạch tàm ác nhất của Hoàng Cơ Minh “ lùa thỏ vào hang cọp” Việc truy tố tội át giết người có chủ mưu, có kế hoạch, lường gạt tiền bạc đồng bào…Việc đưa tổ chức tội phạm này ra công lý là điều cần thiết và cấp bách…
THẠCH HÃN.
 

1 comment:

  1. cẩu đầu chó bọn việt tân ChimquocQuoc NguyenkhacLong

    ReplyDelete